Logo huisaanhuisenschede.nl


Louis Trousset, Paul Snellink en Jenne van der Velde (vlnr) willen iets doen tegen de vereenzaming van ouderen in de Helmerhoek.
Louis Trousset, Paul Snellink en Jenne van der Velde (vlnr) willen iets doen tegen de vereenzaming van ouderen in de Helmerhoek.

Eigentijds initiatief voor eenzame oudere in Helmerhoek

Het wijkblad Helmerhoeknieuws is de uitdaging aangegaan om ouderen te bereiken die gebruik willen maken van de sociale media om te weten wat er in hun eigen omgeving speelt, nieuws voor en door bewoners. Vandaar dat ze het initiatief genomen heeft om een subsidie aan te vragen bij de provincie Overijssel. De provincie was enthousiast over de plannen en heeft die subsidie toegekend.

Enschede - Het idee is om ervoor te zorgen dat ouderen die graag willen weten wat er in de eigen omgeving in Helmerhoek gebeurt dat kunnen lezen op de facebookpagina 'Helmerhoeknieuws, voor en door bewoners'.

Daar is wel wat voor nodig, allereerst in gesprek komen met de ouderen, ze vertellen over de mogelijkheden van internet, hulp aanbieden bij het gebruik van een smartphone, tablet of computer. Ook de hulp van kinderen, kleinkinderen, buurtbewoners, vrienden en vrijwilligers, bijvoorbeeld mantelzorgers zal hard nodig zijn.

Juist op dit moment besteden de media ruime aandacht aan ouderen in de samenleving. Er is de vrees dat eenzaamheid volksziekte nummer één dreigt te worden. Dat mag niet gebeuren, veel ouderen zijn niet gewend om voor activiteiten de deur uit te gaan. In de Helmerhoek proberen verenigingen ouderen te interesseren voor verschillende activiteiten, een kaartclub, een ouderensociteit, een bingoavond en meer. Soms zijn ouderen door omstandigheden aan huis gebonden, maar willen nog graag weten wat er in de buurt gebeurt.

'Noaberschap Helmerhoek' gaat de uitdaging aan om alle ouderen uit te nodigen om samen met familie, vrienden en vrijwilligers aan de slag te gaan en mediavaardig te worden, zodat ouderen met een smartphone, tablet of computer veilig om kunnen gaan. Ouderen helpen om op een leuke manier, ontspannend en informatief toepassingen te leren op internet.

Helmerhoeknieuws bestaat uit vrijwilligers Paul Snellink, Louis Trousset en Jenne van der Velde, zestigers die zelf het plezier ontdekt hebben om met internet aan de slag te gaan. Dat plezier willen ze graag aan anderen overbrengen. De eerste plannen zijn inmiddels gemaakt en binnenkort meer nieuws daarover. Ouderen in de Helmerhoek die nu al belangstelling hebben kunnen contact opnemen met Helmerhoeknieuws.

Voor meer informatie een berichtje naar Helmerhoeknieuws: helmerhoeknieuws@gmail.com of 06-16168263

3 reacties
Meer berichten


Shopbox