Lobke Beijer en Tanja Kroep.
Lobke Beijer en Tanja Kroep.

‘Wijkcoach is een betekenisvolle baan’

Algemeen

Het schooljaar is begonnen. Ook de wijkcoaches van de kinderopvang en de basisscholen zijn weer aan de slag gegaan. Zij deden in 2015 hun intrede en zijn inmiddels niet meer weg te denken. Wat houdt hun werk in? Tanja Kroep en Lobke Beijer: “Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders kennen ons. Als er iets speelt, weten ze ons te vinden.”

Enschede - Ze hebben een prachtige, betekenisvolle baan, vinden Tanja Kroep en Lobke Beijer. Beiden zijn IKC-wijkcoach, Tanja in Roombeek, Lobke in Stroinkslanden. IKC staat voor Integraal Kind Centrum. In deze centra zijn een of meerdere basisscholen, peuteropvang- en kinderopvanginstellingen samengebracht. Vijftien van de dertig centra hebben een ‘eigen’ IKC-wijkcoach die sinds november 2021 een nieuwe werkwijze hebben. Deze coaches zijn sindsdien een groot deel van de week in het gebouw aanwezig en zodoende heel makkelijk te benaderen en aan te spreken door ouders, leerkrachten, en pedagogisch medewerkers. Tanja Kroep: “We voeren gesprekken met deze mensen en met kinderen natuurlijk. Wij bieden ondersteuning bij de opvoeding. Ons werk is heel breed.” Lobke Beijer vult aan: “Meestal is het de intern begeleider van de school of opvangorganisatie die bij ons komt, omdat een kind om een bepaalde reden opvalt of omdat er een ouder bij de begeleider is gekomen met een vraag. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met ons.”

De vragen zijn divers. Tanja Kroep: “We krijgen vragen over de opvoeding, de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, de druk van de maatschappij of school op kinderen, of over pestgedrag. Wat opvalt is dat vragen vaak gaan over zaken die te maken hebben met scheidingen. Ook zonder dat ouders ruziën is een scheiding vaak heel intens voor kinderen. Op sociale media krijg je vaak het ideale gezinsplaatje voorgeschoteld en dan lijkt het bij jouw thuis al snel een worsteling. En met wie kun je dat bespreken? Niet iedereen heeft een sociaal netwerk waarin dat gemakkelijk kan. Geruststellen is soms al genoeg, of een steuntje in de rug geven. In sommige situaties is meer nodig. Onze hulp varieert van het geven van tips tot het inschakelen van gespecialiseerde (jeugd)hulp.”

Voor kinderen met gescheiden ouders zijn er KIES-groepen (Kinderen In Een Scheidingssituatie), waarin kinderen met elkaar kunnen praten. Ook zijn er sociale vaardigheidstrainingen. Lobke Beijer: “Als er iets speelt, zijn we er snel bij. We kunnen snel handelen, een situatie snel normaliseren. We kunnen zo verdere problemen voorkomen. We hebben een andere deskundigheid -meer vanuit hulpverlening- dan leerkrachten en pedagogisch medewerkers, waardoor we samen met hen ‘breder’ naar een kind kunnen kijken. Uit een enquête die we begin dit jaar hielden, kwamen veel positieve reacties naar voren. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaven aan dat ze het fijn vinden dat er ook mensen met andere expertise op school aanwezig zijn. Het contact is makkelijk gelegd.’’

Afbeelding
Achilles telt af naar de 100 en houdt jubileumweekend 17 mei, 09:06
Peter van Roosmalen, Maarten Witteveen en Dick ten Kate bij Trafo-3. (Foto: Gerhard van Dragt)
'Heel bijzonder wat we daar doen' 16 mei, 11:53
Afbeelding
Violiste Carla Leurs speelt Brahms Vioolconcert in Muziekcentrum 16 mei, 08:56
ArtEZ Fiere.
Muziek Zondagen Lonneker van start 15 mei, 20:00
Afbeelding
Huldiging FC Twente Vrouwen 15 mei, 11:41
Afbeelding
Genieten in de Boei met de eerste boerenbuurtmaaltijd 15 mei, 08:05
Afbeelding
Lees de nieuwe Huis aan Huis Enschede waar en wanneer je maar wilt 15 mei, 08:00
Afbeelding
Protest 14 mei, 19:52