Extra gesprekken Onderzoekscommissie menselijke maat

Enschede - Op woensdag 23 juni organiseert de Commissie Menselijke Maat een extra gespreksmiddag voor inwoners van de gemeente Enschede. Tijdens deze middag kunnen inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Participatiewet (bijstand), hun ervaringen delen met de commissieleden. De commissie, die onderzoekt hoe de gemeente Enschede rekening kan houden met de menselijke maat in het sociale domein, nodigt inwoners van harte uit om zich aan te melden. 

De eerste gesprekken met de commissie hebben al plaatsgevonden op maandag 7 juni. De belangstelling was groot en de opkomst hoog. Gijsbert Vonk, voorzitter van de Commissie Menselijke Maat: ‘We hebben een goede eerste indruk gekregen. Niet iedereen die in gesprek met ons wilde gaan was in de gelegenheid om te komen op 7 juni. Deze mensen, maar ook de mensen die de oproep te laat zagen, willen we graag nogmaals de mogelijkheid geven.’

Naast gesprekken met inwoners van de gemeente Enschede heeft de commissie ook gesprekken gevoerd met betrokken maatschappelijke instellingen zoals Sociaal Hart Enschede, het Diaconaal Platform Enschede en de sociale advocatuur.

Aanmelden

Inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Participatiewet (bijstand) kunnen zich aanmelden via menselijkemaatenschede@pro-facto.nl. De gesprekken op 23 juni kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur, op afspraak, plaatsvinden in de Noordmolen, Molenstraat 50 te Enschede.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden