Belastingdienst Enschede biedt kans aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Enschede - Het kantoor Enschede van de Belastingdienst is gestart met een team van 9 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans om voor langere tijd bij de Belastingdienst aan de slag te gaan. In de loop van dit jaar zal het team worden uitgebreid tot 15 mensen.

De Belastingdienst wil iedereen een kans bieden op werk, ook als je een beperking hebt. Dat kan een geestelijke of een lichamelijke beperking zijn. Denk bijvoorbeeld aan een aandoening binnen het autistisch spectrum, maar ook slechthorendheid of slechtziendheid. Of bijvoorbeeld mensen die chronisch ziek geweest zijn en daardoor jarenlang niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen.

In Enschede is recent een team van 9 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart. Nog dit jaar zal het team uitgroeien tot 15 medewerkers. De afgelopen tijd zijn de nieuwe medewerkers opgeleid, onder andere in het veilig omgaan met gegevens. Ook hebben ze kennis gemaakt met de fiscaliteit en formeel recht. De nieuwe medewerkers houden zich bezig met het controleren van aanslagen inkomstenbelasting.

Perspectief

Ingrid Beumer teamleider van het team in Enschede: “De meeste teamleden zijn ingestroomd na een langere periode zonder werk thuis te hebben gezeten. Het is een positief en enthousiast team! En het is geweldig om te zien hoe dit team zich in de afgelopen tijd al heeft ontwikkeld. Wij willen deze medewerkers weer een kans op de arbeidsmarkt geven, met perspectief. Je ziet mensen daardoor groeien. Zij zijn enorm gemotiveerd om hun bijdrage te leveren aan de maatschappij.”

Marielle Meulenbroek, een van de nieuwe medewerkers: ‘De collegialiteit binnen de groep is erg goed, net een warme jas die je aan kunt trekken. Je mag en kan hier alles vertellen, je kunt jezelf zijn, er wordt rekening met je gehouden. Het is fantastisch om hier te mogen werken. Samen werken we eraan om door te stromen naar een plekje binnen de Belastingdienst.”

Dat wordt bevestigd door haar collega’s: “Met de juiste begeleiding en een grote portie energie, hoop ik op een mooie toekomst bij de Belastingdienst”, aldus Jesper Bruins.

Vanwege de coronamaatregelen wordt er thuis gewerkt, met begeleiding op afstand. Ook een werkbegeleider en een jobcoach bieden volop ondersteuning en begeleiding. Werkbegeleider Sandria Nijenhuis prijst de mentaliteit van de medewerkers: ‘Ze gaan altijd voor het maximaal haalbare.”

Diverse en inclusieve organisatie

De Belastingdienst biedt mensen vanuit de Participatiewet/Wet Banenafspraak een werkplek. Doel is een diverse en inclusieve organisatie te zijn die zoveel mogelijk een afspiegeling is van de  samenleving. De Belastingdienst wil voor eind 2023, 1.200 mensen met een afstand tot de  arbeidsmarkt (en die vallen onder de Wet Banenafspraak) in dienst hebben.

Binnen de Belastingdienst is een onderdeel dat daar concreet aan bijdraagt: Switch. Dit team leidt deze nieuwe medewerkers op en begeleidt ze naar de plek waar ze aan het werk kunnen. De  mensen kunnen dan eerst wennen aan de Belastingdienst, de werkzaamheden en alles wat bij werken komt kijken. Ook wordt gekeken naar waar de talenten en interesses liggen. Het uiteindelijke doel is om door te stromen naar een reguliere afdeling binnen de Belastingdienst.

Belastingdienst/Switch wil op deze manier ook in Enschede deze nieuwe medewerkers naar een werkplek begeleiden. Door op de grotere locaties van de Belastingdienst een team medewerkers Banenafspraak samen te stellen, kunnen ze gemakkelijker doorstromen in het reguliere werk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden