Stichting Leendert Vriel gaat fuseren met Hospice Enschede

Enschede - Stichting Exploitatie Hospice Enschede en Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen hebben de intentie om tot een fusie over te gaan. Op 31 mei 2021 hebben de besturen van de stichtingen, na uitvoerige gesprekken, een intentieovereenkomst gesloten met als doel het toekomstige samengaan van beide organisaties. 

De besturen streven ernaar om de fusie in de tweede helft van 2021 zijn beslag te laten krijgen. Sinds 1980 ondersteunt Leendert Vriel Enschede Haaksbergen zieke mensen en hun mantelzorgers tijdens de laatste levensfase van de cliënt, door inzet van opgeleide vrijwilligers bij de cliënt thuis. Ze was daarmee de eerste vrijwilligersorganisatie in Nederland die zich ervoor inzet dat mensen thuis kunnen overlijden als dat hun voor keur heeft. In 2008 opende Hospice Enschede de deuren. Een Bijna Thuis Huis waar cliënten hun laatste levensfase kunnen verblijven en waar eveneens opgeleide vrijwilligers de cliënten en hun naasten ondersteunen. Het Hospice voorziet in een behoefte, omdat niet iedereen thuis kan overlijden maar wel graag de laatste levensfase in een omgeving verblijft die “zo thuis mogelijk” is. Het motto van beide organisaties is “Er zijn”. 

Voordelen

Aan de fusie liggen diverse overwegingen van zorginhoudelijke, financiële en organisatorische aard ten grondslag. Een groot voordeel voor cliënten en naasten is dat er met de fusie één organisatie ontstaat die zorg door vrijwilligers biedt aan terminaal zieke mensen zowel thuis als in het hospice. Daarmee wordt de mogelijkheid vergroot om tijdig de best passende zorg te kunnen bieden, die de voorkeur van de cliënt heeft. Met de vergrijzing zal de vraag naar zorg in de toekomst steeds groter worden. Door de fusie en de daarmee gepaard gaande professionalisering zorgen we ervoor dat de organisatie klaar is voor de toekomst.

Tot de fusie verandert er voorlopig nog weinig, de contactpersonen blijven gelijk. Mochten er nu al vragen zijn naar aanleiding van de fusieplannen dan kunt u contact opnemen met mw. A. Asbreuk, te bereiken op 06-20347502 of via bestuur@hospice-enschede.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden