<p>Beveiliger Henk-Jan van der Holst</p>

Beveiliger Henk-Jan van der Holst

(Foto: PR)

Veiligheid in winkelcentrum Enschede Zuid fors verbeterd

Enschede - Het is duidelijk; de laatste jaren heeft Winkelcentrum Enschede Zuid een enorme verbeterslag gemaakt. Er is flink wat nieuwe winkelruimte bij gekomen, de buitenruimte is opgeknapt, er is een gezellig binnenplein ontstaan en de hele uitstraling is veel vriendelijker geworden. Daardoor spat ook het plezier er weer af bij de winkeliers. Structurele veiligheid voor winkeliers en bezoekers speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe zit dat? De redactie vroeg het aan twee direct betrokkenen.

Beveiliger Henk-Jan van der Holst (Eyesafety Security) vertelt: ‘Toen ik door de Vereniging van Eigenaren in 2016 werd gevraagd om de beveiliging van het winkelcentrum op me te nemen, hadden we twee sterren van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Inmiddels hebben we vier sterren en gaan we dit jaar op voor de vijfde met als uiteindelijk doel het hoogst haalbare; de Gouden ster. Iedereen snapt dat we daar hard voor moeten werken en dat daarvoor de steun van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren nodig is. Dit bestuur is op de toekomst gericht en dat maakt het winkelcentrum Enschede Zuid zo sterk.’

Contact leggen

‘In de werkgroep KVO waarin ondernemers, gemeente, politie, brandweer en beveiliging samenwerken, zijn doelen gesteld op het gebied van schoon, heel en veilig. Het winkelcentrum moet schoon en netjes zijn, dat wat kapot is moet direct worden gemaakt en dat het voor iedereen die in het winkelcentrum is veilig moet zijn lijkt me duidelijk. We zijn begonnen met het contact zoeken met de overlastgevers die er destijds waren. Zo ben ik koffie gaan drinken met de wijkmanager, bij de verslavingszorg, de daklozenopvang, het jeugdwerk en het Leger des Heils. Op die manier konden we veel van de misverstanden en vooroordelen over en weer wegnemen. We kenden elkaar. De overlast door groepen jongeren nam daardoor snel af’. Henk-Jan vertelt dat bewust niet gekozen is voor harde maatregelen zoals het weghalen van bankjes en het plaatsen van betonblokken en paaltjes. ‘Dat werkt alleen nog maar meer gedoe in de hand en het wordt er voor niemand gezelliger op’.

Collectieve winkelontzegging

‘Maar we blijven wel alert natuurlijk! Vandaar dat Winkelcentrum Enschede Zuid, als eerste winkelcentrum in Nederland (!), de formele goedkeuring heeft om te werken met een Collectieve Winkelontzegging. Wat dat inhoudt? Als een winkeldief wordt betrapt, wordt de beveiliging direct ingeschakeld. De dief wordt overgedragen aan de beveiliger die de politie inschakelt en de aangifte verder administratief afhandelt. De ondernemer kan dus verder met zijn klanten en is ook niet persoonlijk betrokken op dat moment. De winkeldief krijgt dan een ontzegging voor die betreffende winkel. Gaat dezelfde persoon nog een keer de fout in, dan kunnen we dat zien in de speciaal daarvoor opgerichte digitale omgeving. Dat platform voldoet aan alle privacy-eisen die de Autoriteit Persoonsgegeven stelt. Op dat moment mag die persoon zich een jaar lang niet bij de aangesloten deelnemers in het winkelcentrum vertonen. De winkeliers doen allemaal mee en geven dat aan met een sticker op hun deur. Een gewaarschuwd mens, telt voor twee tenslotte. Winkeliers kunnen de winkelontzegging uitdraaien en laten zien aan de politie, waardoor de lijnen kort zijn. We zijn heel blij met deze manier van werken; diefstal is hier fors afgenomen.’

Geslaagd voor de test 

‘Elk jaar wordt een audit afgenomen, een soort test, om te kijken of we aan alle punten hebben gewerkt die we van te voren hebben opgegeven aan het KVO. Daaraan gaat een enquête vooraf. Omdat we dit jaar voor de vijfde ster opgaan, wordt dat lijstje steeds korter en is het veiligheidsgevoel bij onze ondernemers inmiddels flink toegenomen. Het betekent ook dat we steeds harder moeten werken om dit hoge niveau te behouden. Zo is een BHV-team (bedrijfshulpverlening) opgezet waaraan tien ondernemers meedoen. We houden met dit team elk jaar een grootschalige brandoefening samen met de brandweer. Elk kwartaal kijken we naar onze eigen takenlijst en dat lijstje wordt steeds korter. We zijn er trots op dat we door de directe lijnen en de nauwe samenwerking met alle partijen de veiligheid in ons winkelcentrum zo vergoot hebben. En dan zonder dat het ten koste is gegaan van het winkelplezier. Sterker nog; het plezier spat eraf en we zette de slogan ‘Samen maken we Zuid,’ duidelijk kracht bij. Die Gouden ster is wat mij betreft binnen handbereik’, besluit Henk- Jan zijn enthousiaste verhaal.

CCV denkt en doet mee

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. CCV heeft het Winkelcentrum Enschede Zuid uitgekozen om als eerste te gaan werken volgens de vernieuwde richtlijnen Collectief Winkelverbod. Martijn Wildeboer, adviseur Lokale Veiligheid bij het CCV, woont zelf in Enschede Zuid en kent de wijk dus goed. ‘We zijn hier met een pilot gestart in 2018 en in mei 2020 kregen we de goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het loopt erg goed, mede door de betrokkenheid van Henk- Jan en zijn collega’s en de steun van de ondernemers natuurlijk. Zij vormen de spil, moeten de boel op orde hebben en de-escalerend kunnen optreden als er sprake is van agressie of geweld. Om een vijfde ster KVO te krijgen is die collectieve winkelontzegging heel belangrijk en moeten we ook plannen maken voor na corona, als we allemaal weer gezellig kunnen winkelen zonder beperkingen. Daar zijn we nu al mee gestart. Ik wil besluiten met te zeggen dat ik trots ben op ons winkelcentrum. Er zijn zoveel verbeteringen doorgevoerd, dat het voelt als een heel nieuw winkelgebied. Dat hoor ik van mijn buurtgenoten en dat ervaar ik zelf ook zo!’


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden