Drones in de samenleving; wanneer wel en wanneer niet?

Woensdag 3 maart om 19.30 vindt de tweede bijeenkomst bij Pakhuis-Oost plaats over Drones. Deze keer onder de titel “Drones in de samenleving. Wanneer wel en wanneer niet?”

Welke zorgen, bezwaren, enthousiaste geluiden leven er over de opkomst van drones in de samenleving? De tafelgasten gaan in gesprek over de voorwaarden waaronder gebruik van drones acceptabel en niet acceptabel wordt geacht. Onder andere wordt gesproken over een enquête die in 2020 is uitgevoerd bij inwoners Enschede en vier andere regio’s. Wanneer vinden mensen het gebruik van drones in hun omgeving aanvaardbaar? Of, in andere woorden, wat vinden we van onderwerpen als geluidsoverlast of geluidshinder, veiligheid en privacy? Hoe zit het bijvoorbeeld met de veiligheid wanneer de vliegbasis zo dicht op het dronesplatform zit en de aanvliegroutes voor het MST?

Om dat te bespreken zijn drie gasten uitgenodigd:

Roalt Aalmoes, “onderzoeker geluidhinder & public acceptance drones bij het Koninklijk NLR”.

Steven Dorrestijn, onderzoeker ethiek bij Saxion en betrokken bij de meting van de aanvaarbaarheid van drones (“readiness scan”).

Wouter Asveld, beleidsadviseur drones Gemeente Enschede, projectleider Aerial Uptake.

Zij gaan in op de vraagstukken rond de aanvaardbaarheid van het gebruik van drones. Natuurlijk woren  bezoekers van de digitale bijeenkomst via de chat uitgenodigd vragen stellen aan de inleiders.

Voor de bijeenkomst kan men zich gratis opgeven via de website van Pakhuis-Oost www.Pakhuis-Oost.nl De bijeenkomst start om 19.30 op woensdag 3 maart om 19.30 uur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden