Meer aandacht voor verkeersveiligheid in Fietsvisie Enschede 2030


Archieffoto: Rene Wolf

Meer aandacht voor verkeersveiligheid in Fietsvisie Enschede 2030

ENSCHEDE - Het college van B&W legt een nieuwe Fietsvisie voor aan de gemeenteraad. De gemeente wil de stijgende lijn in het aantal fietsers en tevredenheid van fietsers doortrekken en op het gebied van verkeersveiligheid nog een stap extra zetten. Enschede Fietsstad geeft ruimte aan de fiets om de stad leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar te houden en de inwoners nog fitter te maken.

Enschede is een ambitieuze fietsstad. Al sinds jaar en dag investeert de stad in goede fietsvoorzieningen en innovatieve ideeën om fietsen steeds aantrekkelijker te maken. Uit de evaluatie van de ‘Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020’ uit 2012 blijkt dat het gros van de plannen voor de periode 2012 tot 2020 is uitgevoerd. De meeste doelen zijn bereikt. Het is dus tijd om de volgende stap te zetten.

Ontwikkelingen en het antwoord daarop

Op het gebied van verkeer en bereikbaarheid zijn er nieuwe kansen en nieuwe ontwikkelingen waarop de gemeente een antwoord wil geven. Het wordt steeds drukker op de fietspaden en de diversiteit aan fietsen neemt toe (denk aan elektrische fietsen). Dat is mooi. Om de stad bereikbaar de houden, vraagt dit meer ruimte voor de fiets. Ook is nog meer aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers nodig. Er is de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in het fietsnetwerk en daar wil de gemeente mee verder. Het doel is om in 2030 het gehele fietsnetwerk gereed te hebben.

Fietsen draagt bij aan de doelen van de stad

“De fiets betekent veel voor onze stad,” zegt wethouder Jurgen van Houdt, “Hoe meer we fietsen, hoe meer ruimte er blijft voor de mensen die met de auto naar de stad komen. Fietsen draagt ook bij aan andere doelen van onze stad: de bereikbaarheid van banen, een aangenaam leefklimaat voor het vasthouden van talent, ons streven naar een groene duurzame stad en het streven naar een inclusieve samenleving.”

De fiets neemt minder ruimte in dan de auto. Daardoor ontstaat ook meer ruimte voor water en groen wanneer de openbare ruimte wordt ingericht voor de fiets, zie nu bijvoorbeeld de herontwikkeling van de Molenstraat. Zulke ontwikkelingen zorgen er vervolgens weer voor dat Enschede een nog aantrekkelijkere stad wordt om in te leven.

Extra impuls aan verkeersveiligheid

Uit de evaluatie van het huidige beleid bleek dat nagenoeg alle doelen van de visie Enschede Fietsstad 2020 ondertussen zijn gehaald. Alleen op het gebied van verkeersveiligheid is er een stijging van fietsongevallen, in lijn met de ontwikkeling zoals we die in het hele land zien. Ook uit de gesprekken die zijn gevoerd met inwoners via enquêtes, klankbordgroepen en de Fietsersbond, die aan de basis liggen van deze visie, kwam de wens naar voren om nog veiliger te kunnen fietsen. Daarom gaat in de nieuwe visie extra aandacht uit naar het veilig oversteken van hoofdautoroutes (bijvoorbeeld de singel), het veilig fietsen in 30-zones en verkeersveiligheid rondom basisscholen.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 8 maart een besluit over de fietsvisie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden