Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede uit de Startblokken


Foto: PR

Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede uit de Startblokken

Bestuursleden van het kersverse Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede (PSOE) i.o. hebben vanochtend de eerste stappen gezet in de nieuwe samenwerking. Tijdens de startbijeenkomst onder leiding van Erik Dijkstra waren partijen actief in de Stedelijke Ontwikkeling in gesprek over het waarom van dit initiatief, wie Enschede wil zijn en hoe partijen via dit Platform hieraan kunnen bijdragen.

ENSCHEDE - Een actieve beweging naar écht samenwerken wordt door steeds meer partijen in de stedelijke ontwikkeling onderstreept. Gedeputeerde Monique van Haaf herkent en stimuleert de roep om betere samenwerking van betrokkenen in de bouw. De Provincie heeft dan ook een actieve rol gespeeld in de voorbereiding van de PSOE en zal betrokken blijven vanuit de regionale woonopgave. 

“De opgave is groot en dat kan alleen samen”, legt wethouder Jeroen Diepemaat uit. “Het gaat over autonome groei en de toenemende complexiteit van planontwikkeling in binnenstedelijke locaties. Juist voor deze locaties zullen de door het Rijk toegekende gelden vanuit de Woningbouwimpuls ingezet worden. Tegelijkertijd gaat het om een grote kwalitatieve groei: bouwen voor de juiste doelgroepen en daar bovenop de duurzaamheidsopgave gericht op energie, materialen en natuurinclusief. “En dit gaat verder dan nieuwbouw”, vult Wilma van Ingen van Woningcorporatie Domijn aan. “Het gaat ook over draagkracht van wijken en buurten, inclusie, leefbaarheid en toekomstbestendigheid”. 

Samen 

Initiatiefnemers gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) en Nijhuis Bouw vonden het de hoogste tijd om de samenwerking aan de stad gestalte te geven. “Als je de krachten kunt bundelen van woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, gemeente en provincie, dan kun je er voor zorgen dat je passende en toekomstbestendige leefomgevingen creëert met de juiste woning op de juiste plek”, licht Niels Bossink, directeur van BPD regio Noord, Oost en Midden, toe. “Daar hoort ook de toezegging bij om structureel met elkaar de stedelijke ontwikkeling en woonbehoefte van de stad te monitoren en verder te brengen. Zonder dat daar een direct eigen belang mee gepaard gaat. Dat vraagt een andere manier van denken en samenwerken. Wij geloven er in dat je zo de woon- en leefomgevingen van de toekomst ontwikkelt.”

PSOE

Het nieuwe Platform is gericht op afstemming, het agenderen van actuele onderwerpen zoals het concreet maken van “talent vasthouden” en is tevens de organisator van de dialoog rondom stedelijke ontwikkeling. Op termijn zou hier een adviserende rol richting gemeentebestuur bij kunnen komen. Het is dus halen & brengen, samen acties oppakken en uitwerken. Ook belemmeringen of dilemma’s kunnen op tafel komen. Dat vraagt van alle deelnemers een open houding en moed om je kwetsbaar te durven opstellen. “De wenselijke voedingsbodem maken we door elkaar beter te leren kennen, elkaar echt te gaan begrijpen en elkaar te waarderen. Vaak denken we de ander te begrijpen, maar als we goed kijken, zijn het onze eigen invullingen en (voor)oordelen die we op de ander plakken. Zien dat dit gebeurt is stap 1”, aldus Arno Kattenpoel Oude Heerink van Nijhuis Bouw.

Gezocht: Deelgevers

Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede wil een vereniging zijn van samenwerkende partijen die Deelgever willen zijn. “Een deelgever dient in de eerste plaats een groter belang, waar hij/zij zelf onderdeel van uitmaakt. Dat vraagt om een gemeenschappelijke visie en gedeelde ambities. In dit geval het doel om Enschede naar een hoger plan tillen”. Nieuwe deelgevers uit de stedelijke ontwikkeling van Enschede kunnen zich aanmelden via info@PSOE.nl. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden