Meer hulp voor kankerpatiënten in Enschede, Haaksbergen en Oldenzaal


Foto: PR

Meer hulp voor kankerpatiënten in Enschede, Haaksbergen en Oldenzaal

Vorig jaar is de Nije Stichting, centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker in Hengelo, een pilot gestart met De Nije op Locatie in Overdinkel. Lotgenotenbijeenkomsten voor mensen uit de gemeente Losser, die geraakt zijn door kanker. Onlangs werd al bekend gemaakt dat De Nije Stichting een dependance zal openen in Overdinkel.

ENSCHEDE - Al ruim 12,5 jaar helpt de Nije Stichting mensen met kanker en hun naasten uit heel Twente vanuit haar inloophuis in Hengelo. Uit meer en meer gemeenten kwamen echter geluiden dat er ook ter plekke behoefte is aan informele, psychosociale ondersteuning. Vooral de eerste opvang na “slecht nieuws gesprekken” en lotgenotencontact werden benoemd.

Gesprekken met ziekenhuizen en huisartsen resulteerden er uiteindelijk in dat in 2021 maar liefst vier dependances van de stichting worden geopend; Haaksbergen, Enschede, Oldenzaal en Overdinkel.

Haaksbergen, Oldenzaal en Enschede

Het bestuur en oncologisch team van MST juicht de komst van de Nije Stichting op haar poli’s van harte toe. Dr. Mekenkam, internist-oncoloog, houdt wekelijks spreekuur op de poli in Haaksbergen. M.i.v. januari zal op deze momenten De Nije Stichting op de poli aanwezig zijn voor directe opvang.

In Oldenzaal, waar onder meer de mammacare poli gevestigd is, zal de Nije Stichting in het ziekenhuis een dependance krijgen en in Enschede wordt op dit moment gekeken naar de beste locatie. Vanwege ruimtegebrek in het ziekenhuis, zal daar in eerste instantie een dependance buiten het ziekenhuis geopend worden.

Korte lijnen 

Door de prachtige samenwerking met de verwijzers in Twente waaronder de ziekenhuizen ZGT en MST en de oncologische fysiotherapie zijn er korte lijnen en kan er snel geschakeld worden.

Er is steeds meer behoefte aan ondersteuning en begeleiding na kanker en de Nije Stichting kan daarin de reguliere zorg aanvullen. Ook IPSO is daar erg blij mee. Sonja Robben, directeur brancheorganisatie IPSO: ‘Erg krachtig dat de Nije Stichting dependances opent, want hiermee voorkom je versnippering. Dit bevordert ook de samenwerking met de formele en informele zorg, want de lijnen zijn kort. Zo kan het IPSO inloophuis passende zorg voor patiënt, naasten en nabestaanden blijven bieden.’

Kanker en corona

Dat er grote behoefte is aan hulp na(ast) kanker blijkt dagelijks. Debby Nijenhuis: “Nu, tijdens de Corona tijd, hebben mensen ons extra hard nodig. Gelukkig hebben wij voldoende mogelijkheden voor 1-op-1 gesprekken en zijn wij goed bereikbaar per telefoon, mail, whatsapp en videobellen. Wij hebben zelfs een online spreekuur Kanker en corona in het leven geroepen.”

Vrijwilligers

De Nije Stichting heeft al hulp van veel enthousiaste vrijwilligers, die de gasten een warm welkom heten. Voor de nieuwe locaties is de stichting echter op zoek naar extra vrijwilligers. Kun je goed luisteren, maak je makkelijk contact, ben je invoelend en wil je je graag inzetten als vrijwilliger? Neem dan contact op met de Nije Stichting info@denijestichting.nl of 074-2772772. 

Voor meer informatie www.denijestichting.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden