<p>Monteur stadsverwarming (Foto: Vattenfall)</p>

Monteur stadsverwarming (Foto: Vattenfall)

Aardgasvrij wonen: gemeente Enschede koploper in Overijssel

De gemeente Enschede is in Overijssel koploper wat betreft energietransitie. Hier wordt namelijk al minstens 15,5 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. Met iets minder dan 30 jaar tot de eindstreep van het klimaatakkoord, is momenteel 4,2 procent van de Overijsselse woningen aardgasvrij. Dit blijkt uit onderzoek van Vattenfall, dat de huidige stand van zaken op het gebied van de warmtetransitie in Nederland in kaart bracht. 

ENSCHEDE - Niet elke gemeente in Overijssel is even ver met de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie. Op het gebied van warmtetransitie staat Enschede op kop, maar ook in Deventer zijn relatief veel huizen van het gas af (6,4 procent). De koplopers hebben dit grotendeels te danken aan het feit dat zij ervoor kozen om woningen op het warmtenet aan te sluiten in plaats van het gasnet. Tubbergen is koploper als het op warmtepompen aankomt, tenminste 2,8% van alle koopwoningen heeft hier een warmtepomp.

De gemeente Hengelo moet de grootste stappen maken om de klimaatdoelen te halen. Hier wordt minstens 0,6 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. De voortgang per gemeente is te lezen op https://www.vattenfall.nl/duurzame-energie/geef-gas-op-groen/aardgasvrij/

Stadsverwarming meest gebruikte alternatief van aardgas

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen bijna alle huizen voor 2050 van het aardgas af moeten. Van alle woningen wordt in Overijssel 3,3 procent verwarmd door middel van stadsverwarming, een duurzaam alternatief voor losse cv-ketels op gas waarmee 50 tot 80 procent CO2-uitstoot wordt bespaard. De warmtepomp is momenteel in minstens 0,9 procent van de huizen geïnstalleerd. 

Andere uitdaging voor steden en platteland

De uitdaging van de warmtetransitie ligt met name in de diversiteit van het Nederlandse woningaanbod. Hoe en waar mensen wonen bepaalt de mogelijkheden; er is dus niet één oplossing. Zo kan een warmtenet voor nieuwbouwwijken een uitkomst zijn, maar is aansluiting op het warmtenet in landelijke gebieden weer moeilijker dan in dichtbebouwde stedelijke gebieden en liggen individuele oplossingen meer voor de hand. Ook in de steden zijn grote stappen nodig om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. 

Arno van Gestel, commercieel directeur Warmte bij Vattenfall Nederland: “In de warmtetransitie in de gebouwde omgeving is ontzettend veel klimaatwinst te behalen door woningen en bedrijven aardgasvrij te maken en duurzaam te verwarmen. Er is veel behoefte aan betaalbare alternatieven voor aardgasvrij wonen voor verschillende typen gebouwen en woonomgevingen. Als Vattenfall zijn we actief in de warmtetransitie: we investeren in warmtenetten en de verduurzaming daarvan, we ontwikkelen warmtepompen en sinds kort bieden we onze klanten ook groen gas aan. Zo willen we via verschillende routes bijdragen aan de versnelling van de warmtetransitie.” 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden