Innova
Innova Foto: Het Stedelijk

Open dag Het Stedelijk Innova

dinsdag 13 februari 2024 16:00 tot 20:00

Op zaterdag 3 februari en dinsdag 13 februari organiseert Innova een open dag voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Bezoekers kunnen sfeerproeven, rondlopen, ervaren en vragen stellen aan leerlingen en docenten van Innova.

Aanmelden voor de open dag

Activiteiten van Innova worden goed bezocht. Om iedereen een zo goed mogelijk beeld te geven van onze school, vragen wij om vooraf aan te melden en een tijdsblok te kiezen. Dat kan via onze website: ikwilnaar.hetstedelijk.nl/open-dagen

Over Innova

Innova staat voor gepersonaliseerd onderwijs oftewel ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierbij spelen we in op de verschillende leerstijlen van leerlingen. Je kunt vakken volgen op verschillende niveaus. Hierbij staat het eigenaarschap van jou als leerling voorop. Kortom, wij sluiten aan op jouw onderwijsbehoefte! Bij Het Stedelijk Innova kun je terecht vanaf het advies kader theoretisch tot en met havo/vwo.

In het kort

- Hoge leerresultaten

- Je kunt vakken volgen op verschillende niveaus

- Veilige schoolomgeving

- Jij bepaalt jouw eigen leerroute

- Een coach in plaats van mentor

- Samen de dag opstarten en afsluiten

- Kunstklas Theater of Vooropleiding Dans op Kottenpark combineren met mavo

Gepersonaliseerd leren betekent dat:

- Wij kijken naar wat jij nodig hebt op vakinhoud

- Je vakken mag volgen op verschillende niveaus

- Je het werk zoveel mogelijk op school maakt

- Je verantwoordelijkheid leert nemen voor je eigen leerproces

- Je samen met je coach je doelen stelt

- Je wekelijks een gesprek met je coach hebt

- Je een gedegen planning leert maken

- Je verschillende leerstrategieën leert toepassen

- Je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling

Persoonlijke coach

Hoe doe ik dit? Wanneer doe ik dit? Met wie doe ik dit en op welke manier doe ik dit? Bij het maken van al deze keuzes en je planning krijg je begeleiding van een coach. Deze coach stelt je vragen of reikt suggesties aan, die zorgen dat jij steeds beter in staat bent om zelfverantwoordelijk te leren.

Samen de dag starten en afsluiten

Alle leerlingen starten de dag samen op tijdens de ‘dagopstart’. Jij maakt dan voor jezelf een planning voor de dag. Ook sluit je dagelijks de dag weer af om terug te blikken en om te checken wat er goed of minder goed ging. Heb je tijd en energie over? Dan kun je naast de reguliere lessen extra uren gym, muziek of koken volgen.