Plaatsing oude grensmarkeringen

zaterdag 8 april 2023 14:00 t/m 22:15

De Loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker plaatst op zaterdag 8 april twee bijzondere markeringen van een oude markegrens aan de Dennenweg en de Haaksbergerstraat.

Markestenen markeerden de grenzen tussen marken. Marken zijn de voorlopers van de huidige gemeenten en vormden het grondgebied van een groep bij elkaar behorende boeren. Bij de uitbreiding van Enschede zijn veel grensmarkeringen verloren gegaan, doordat de markegrenzen binnen een gemeente geen betekenis meer hadden. Ze zijn verdwenen bij de bouw van huizen en de aanleg van straten. De loop van de grenzen en de locaties van markestenen zijn nog wel te achterhalen door middel van oude kadasterkaarten.De Loakstenencommissie maakt oude markegrenzen weer zichtbaar, door markestenen omhoog te halen of replica’s van stenen te plaatsen. Ook komt er vaak een informatiebordje bij te staan.

Door wat nu de Dennenweg is, liep vroeger de grens tussen de Usselermarke en de Esmarke. Die grens had van 1884 tot 1834 ook een functie als gemeentegrens tussen Enschede en Lonneker. De even zijde hoorde bij de marke Usselo (later gemeente Lonneker) en de oneven zijde bij de Esmarke (later gemeente Enschede). Ter hoogte van huisnr. 202 heeft een markesteen gestaan. Omdat dit op een stoep is, is het niet mogelijk hier een replica te plaatsen. Daarom is een tegel gemaakt die de locatie aanduidt.Ditzelfde geldt voor Haaksbergerstraat 320, waar dezelfde markegrens de huidige weg kruist.

De tegels laten het logo van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker zien, en zijn gemaakt met een mal van het FabLab (Saxion) te Enschede.

De twee logotegels worden geplaatst op zaterdag 8 april 2023:

- om 14.00 uur aan de Dennenweg, ter hoogte van nr. 202;

- ca. 15.00 uur aan de Haaksbergerstraat, ter hoogte van nr. 320.