Earth
Earth Foto: -

BEZINNING | Heilige aarde

dinsdag 18 april 2023 20:00 t/m 20:45

Wat heeft de wereld nu nodig? Wat vraagt zij van ons? Gaat het erom goed voor de aarde te zorgen? Bewuste keuzes te maken? Schade te herstellen? Of gaat het om iets wezenlijkers?

Om ons heen zoekt de mensheid naar duurzaamheid in een onzekere tijd waarin velen zich zorgen maken om de natuur, het klimaat en de leefbaarheid van onze planeet. Maar is de zoektocht van de mens naar duurzaamheid niet eigenlijk van alle tijden? Zijn we niet altijd op zoek geweest naar een sleutel om aan de tijdelijkheid van ons bestaan te ontstijgen? Iedere keer wanneer we geconfronteerd worden met de begrenzingen van ons leven op aarde, versterkt dat het verlangen naar vrijheid, los van de wetmatigheden van ruimte en tijd. Is dat niet de kern van de universele zoektocht naar duurzaamheid: een zoektocht naar vrijheid, naar eeuwigheid, naar het wezenlijke dat aan ons bestaan ten grondslag ligt? Een zoektocht naar een nieuwe, heilige aarde, een goddelijke natuur. Inayat Khan zei: ‘Heel de natuur is het handschrift van God, als mensen het maar konden lezen. Als de mensen het leven en zichzelf maar zouden bestuderen in al hun nuances, het opmerkzaam zouden beschouwen.’ Het is aan ons om dat handschrift te lezen en het wezenlijke daarin te herkennen. Dit wezenlijke kunnen wij iedere dag onderzoeken en bestuderen en tot het middelpunt maken van de zoektocht in ons leven. Dan wordt dit wezenlijke tot de duurzaamheid in onszelf.

Wil je je hierop bezinnen, kom dan naar de bezinningsbijeenkomst van dinsdag 18 april.

Kosten: gratis. 

Locatie: Lasondersingel 188, Enschede 

Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). 

Meer informatie: https://www.rozenkruis.nl/locatie/Enschede