Kerstlezing
Kerstlezing Foto: -

KERSTLEZING | Kiezen voor een ander perspectief

dinsdag 19 december 2023 20:00 tot 21:30

Kun je ruimte maken voor de gedachte dat de kernkracht van het licht, als een lichtvonk, binnenin je is? Kun je je voorstellen dat je van gezichtspunt, van standpunt verandert? Dat je niet langer de wereld waarneemt vanuit een ‘ik’ maar vanuit het licht? 

Een perspectief laat één kant zien terwijl er veel perspectieven mogelijk zijn. Meestal kijk je vanuit je eigen standpunt, vanuit eigenbelang naar iets, soms vanuit het belang van een groep. Het licht beschijnt alles van alle kanten en kan zo alle perspectieven, alle kanten en visies, omvatten. Ieder moment kun je ervoor kiezen om te kijken vanuit het perspectief van het licht. Zo open je je bewustzijn voor dat wat je eerder niet zag en zie je meer samenhang en eenheid. 

Kijken vanuit het licht maakt de lichtgeboorte in het hart mogelijk. Het Bijbelverhaal kun je als volgt lezen: Maria is de stille en reine plek in het hart waar het Christuslicht geboren wordt. Jozef de timmerman is het beeldend vermogen dat bouwt aan de innerlijke tempel. Vanuit het Oosten brengen drie helpende krachten, de drie wijzen, hun geschenken mee voor het prille licht in het hart. Het goud van de wijsheid, de wierook van de liefde en de mirre van de genezing. 

Wil je je hierin verdiepen, dan ben je van harte welkom bij deze lezing.

Locatie:
Het Gouden Rozenkruis
Centrum Enschede
Lasondersingel 188
7514 BX Enschede

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur (met koffie en thee).
Toegang is gratis.