Kottenpark
Kottenpark Foto: Het Stedelijk

Open dag Kottenpark

zaterdag 28 januari 2023 12:30 tot 15:30

Open dag
Op zaterdag 28 januari organiseert Kottenpark een open dag voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Er zijn proeflesjes, je kunt rondlopen en er zijn genoeg leerlingen en leraren waar je al je vragen aan kunt stellen. 

Over Kottenpark
Kottenpark is een bruisende school voor havo, vwo of gymnasium. Je bent van harte welkom, ongeacht je geloof, levensovertuiging of achtergrond. We sluiten niemand uit, maar iedereen in.

Havo, vwo en gymnasium

Elke afdeling heeft een eigen team dat betrokken en enthousiast onderwijs geeft dat bij jouw opleiding past. Wij zijn ervan overtuigd dat je als havo leerling een andere benadering en les nodig hebt dan wanneer je bij ons op het vwo of gymnasium zit. Zo leer je als havo leerling vaak meer door te oefenen en te doen en daar passen we ons onderwijs dan op aan.


Gymnasium

Bij het gymnasium volg je vanaf de brugklas Latijn en Grieks. Bij Engels, Duits en Frans spreken wij zoveel mogelijk in de doeltaal. Je volgt ook bijzondere vakken als kunst, filosofie en science. 

Wetenschap, design & techniek

In de wetenschap, design & techniekklas werk je vanaf de brugklas aan verschillende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid & geluk, natuur & milieu en duurzaamheid & techniek. Je gaat projectmatig aan de slag en we dagen je uit om zelf op onderzoek uit te gaan en creatieve oplossingen te bedenken. Hiervoor werken we samen met Consent, Tech Your Future, Saxion en Universiteit Twente.

Cultuur

Kottenpark is een cultuurprofielschool waar jij op een actieve en boeiende manier kennis maakt met kunst en cultuur. We organiseren veel projecten om jouw ontwikkeling op dit vlak te stimuleren. Heb je talent? Dan kun je naast je reguliere lessen kiezen uit verschillende kunstklassen zoals beeldende vorming, muziek, theater, vooropleiding dans ArtEZ en vooropleiding muziek ArtEZ.

In het kort:

Havo, vwo en gymnasium met elk een eigen afdeling

Cultuurprofielschool met diverse kunstklassen

Vooropleiding dans ArtEZ en vooropleiding muziek ArtEZ

Wetenschap, design & techniek

Mogelijkheid internationaal erkende diploma’s (Cambridge Advanced English en Goethe Zertifikat)

Een school waar jij je thuis voelt