In de schoenen van de toekomstige generatie
In de schoenen van de toekomstige generatie Foto: Judith van Oostrom

Plekberaad voor de Toekomst

vrijdag 28 oktober 2022 14:26 tot 15:26

Samen bouwen aan een mooiere toekomst voor Enschede

De wereld verandert in sneltreinvaart. Op de (politieke) agenda staan grote maatschappelijke vraagstukken. Nu kijken we vijf of tien jaar vooruit. Nooit eerder keken we met de bril van toekomstige generaties. Nooit eerder vroegen we ons af wat we nu kunnen doen om ook voor toekomstige generaties een leefbare aarde achter te laten. Dat terwijl wij, met de beslissingen die we nemen, de toekomst koloniseren. Beslissingen die we nu nemen, beperken de mogelijkheden van de toekomstige generaties, zonder dat zij daar een stem in hebben. 

Daarnaast weten we dat de vraagstukken die op ons afkomen niet slechts opgelost kunnen worden door inspanning van de overheid. Betrokkenheid en draagkracht van inwoners is essentieel om de gewenste veranderingen te realiseren. 

Judith Hofmann en Judith van Oostrom organiseren samen het eerste Plekberaad voor de toekomst. Beide vanuit hun zorg en betrokkenheid bij de maatschappelijke vraagstukken waar we als samenleving voorstaan. Ze geloven er in dat het lange termijn denken moet worden teruggebracht in de plannen, projecten en ideeën die we hebben voor de toekomst van Enschede. “Elke beslissing die we nu nemen voor onze stad heeft consequenties voor de generaties na ons. Met het Plekberaad zorgen we er voor dat de leefbaarheid van de stad ook voor toekomstige generatie gewaarborgd wordt.” 

Wat gaan we doen tijdens een plekberaad?

Tijdens een Plekberaad voor de Toekomst komen inwoners en andere betrokkenen samen. Daarmee brengen we hun kennis en perspectieven in de stad, wijk of buurt samen rondom vraagstukken in de stad. Dit creëert betrokkenheid, draagkracht (de voorstellen komen van inwoners zelf) en verantwoordelijkheid (deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor de acties die uit het plekberaad naar voren komen) 

Een plekberaad is meer dan brainstorm. Tijdens een Plekberaad voor de Toekomst gaat de groep deelnemers een aantal stappen door. Allereerst kijkt ze terug en vooruit. Deelnemers stappen staan stil bij vorige en volgende generaties. Vanuit het perspectief van de volgende generatie delen ze de observaties rond dat het thema. Samen werken ze naar oplossingen en acties die we nu kunnen nemen. 

Waar houden we het eerste Plekberaad voor de Toekomst?

De bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15

Wanneer vind het Plekberaad voor de toekomst plaats? 

Maandag 21 november van 18.00 uur tot 21.00 uur

Voor wie?

Voor iedere inwoner van Enschede die mee wil denken en werken aan een mooie toekomst voor Enschede. 

Ken jij mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn? Stuur de uitnodiging dan vooral door!

Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen of te appen naar Judith van Oostrom

tel: 06 266 98 707

E-Mail: judith@zinindezaak.nl

Handig om te weten

Het Plekberaad voor de toekomst is een project van het Lab Toekomstige Generaties. Zij organiseert samen met The Turn Club en het Ministerie van de Toekomst de Week voor de Toekomstige Generaties. Die week vond plaats van 23 tot 27 september 2022. 

Meer informatie vind je op www.labtoekomstigegeneraties.nl